KAMIENICA GDYŃSKA
81-347 Gdynia, ul. Św. Wojciecha 10 U3

REJESTRACJA TELEFONICZNA kom. +48 602 21 30 41

WAŻNA! Instrukcja postępowania dla pacjentów

28.05.2020

Instrukcja dla pacjenta

 

 1. Wizyty umawiane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo, a do gabinetu wpuszczani są jedynie umówieni pacjenci. W trakcie zabiegu drzwi wejściowe będą zamykane na klucz.
 2. Proszę, by na wizyty zgłaszały się osoby zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji (katar, kaszel, gorączka). Pacjenci z objawami infekcji nie będą przyjmowani.
 3. Proszę o punktualność, spóźnienia będą traktowane jako rezygnacja z wizyty. Wynika to z potrzeby zapewnienia między wizytami odpowiedniego odstępu czasu, niezbędnego do przygotowania i dezynfekcji: narzędzi i pomieszczeń, przed wizytą kolejnego pacjenta.
 4. Pacjenci pierwszorazowi oraz ci, którzy wcześniej nie zgłosili się na umówioną wizytę,  proszeni są o uiszczenie zadatku na poczet wizyty w wysokości 150 zł na konto gabinetu. Będzie ona doliczona do całkowitego kosztu zabiegu. W przypadku niestawienia się na wizytę  – zadatek przepada.
 5. Poczekalnia jest nieczynna. Na umówione wizyty proszę przychodzić pojedynczo, bez osób towarzyszących. W przypadku dzieci – 1 dziecko i 1 rodzic/opiekun prawny, który w czasie wizyty zobowiązany jest mieć maseczkę zakrywającą usta i nos. Pozostałe osoby proszę o oczekiwanie poza gabinetem (np. w samochodzie).
 6. Proszę bez potrzeby niczego nie dotykać, w miarę możliwości nie korzystać z WC, nie przynosić zbędnych toreb, rzeczy, zakupów, itd.; duże elementy biżuterii zdjąć w domu. Włosy w miarę możliwości powinny być upięte.
 7. Proszę zabrać ze sobą jednorazowe chusteczki – nie będą dostępne z podajnika.
 8. Po wejściu do gabinetu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Temperatura ciała powyżej 37,3st. C oznacza odroczenie zabiegu. Każdy pacjent wypełnia i podpisuje ankietę epidemiologiczną. Wzór dostępny na stronie www.eurodentist.pl w zakładce aktualności.
 9. Następnie pacjent myje dokładnie ręce i twarz, i ponownie dezynfekuje ręce. Dopiero wtedy przechodzi do gabinetu zabiegowego.
 10. W gabinecie rzeczy osobiste (telefon/portfel/torebka itd.) można umieścić w dedykowanym i odkażanym pojemniku.
 11. Pacjent zajmuje miejsce na fotelu i się nie przemieszcza. Przed zabiegiem obowiązkowo płucze usta przez 30 sekund roztworem 1% wody utlenionej, w miarę potrzeby powtarza płukanie w trakcie zabiegu.
 12. W celu skrócenia czasu ekspozycji, maksymalny czas trwania zabiegu wynosi do 1 godziny.
 13. Ze względu na ustalony grafik i plan zabiegów oraz konieczne przygotowanie gabinetu przed zabiegiem, nie ma możliwości zamiany zaplanowanego zabiegu na inny, wykonania dodatkowych zabiegów lub przyjęcie innego członka rodziny. Proszę to uwzględnić umawiając wizytę.
 14. Zabiegi odbywają się tylko w godz. 9.00-15.00. Ze względów bezpieczeństwa zabiegi bezpyłowe/ kontrole/ krótkie wizyty dzieci, planowane są w godzinach porannych, zabiegi  z dużym aerozolem planowane są na koniec.
 15. Po zabiegu pacjent udaje się do poczekalni w celu uiszczenia ustalonej opłaty. Zalecana płatność kartą. Tam też ustalana jest ewentualna kolejna wizyta.
 16. Rodzaj i zakres wykonywanych zabiegów będzie na bieżąco dostosowywany do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie.